Disclaimer

 

Door deze website van Betuwe Bewind te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Betuwe Bewind heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter géén rechten worden ontleend. Betuwe Bewind aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. Betuwe Bewind behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen.

 

Informatie van derden

Betuwe Bewind is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. Betuwe Bewind is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.

 

Email gebruik

Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e-mails bij Betuwe Bewind vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is, dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. Betuwe Bewind kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De gegevens (naam, adres, telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door Betuwe Bewind.

 

Betuwe Bewind

Postbus 43

4190 CA

GELDERMALSEN

KVK   67023827

Tel: 085 - 303 88 64